Borgerforening  
 
  Lønborg-Vostrup Borgerforenings formål er, at varetage sognets
interesser og følge dets udvikling.

Er der forslag til aktiviteter eller skal der ske noget nyt i sognet,
så henvend Jer til Borgerforeningen.

Intet er for småt, men alt bliver stort, når det ikke bliver sagt”.

Borgerforeningen er borgernes talerør til Kommunen.

Borgerforeningen vil gerne sige tak, til alle der støtter os, og
håber på fortsat godt fremmøde til vores arrangementer.
 
Bestyrelsen:
Formand
Peter Lauridsen
Tlf.: 25710461
Email :
kirkeager@ofir.dk
Næstformand
Åge Jensen
Tlf.: 97374790
Kasserer
Jytte Aanum
Tlf. 61784150
Sekretær
Sanne Høstgaard
Tlf.: 21486773


Erik Byskov
Tlf.: 20234212 
   
 
 
 
Copyright © Landsbyhjemmeside.dk